Vandstander

Herunder ser du regler der er gældende for brug af vandstander, indføring af vand i haven, samt hvordan vandstanderen tømmes for vand ved sæsonafslutning.

Vandudvalget tjekker din stophane og vandstander ved sæsonstart, når vandet åbnes. Er der frostsprængninger eller andre problemer, skal den repareres hurtigtst muligt.

*Regler for brug af vandstander og jordstophane - revideret 2017
Vand & VVS Efterårsmøde 2017