2014-2015 Nyhedsarkiv

01.12.15

Fællesforsikringen stiger med kr. 40,- til kr. 1.015,- pr. år pga. tilladelsen til 70 m2 bebyggelse. Præmien opkræves de tilmeldte haver sammen med havelejen til april 2016.


01.12.15:

70m2 bebyggelse. Så er tinglysningen af deklarationen endelig kommet: "Der må på hver parcel højst opføres en bebyggelse med et samlet etageareal på 70 m2, heri medregnet overdækkede åbne opholdsarealer. Herudover må der opføres drivhuse på max. 10 m2. Ingen bebyggelse må opføres i mere end 1 etage."


04.10.15:

Lukning for vandet udsat 1 uge: Vandudvalget besluttede i dag ved sidste havedag, på opfordring pga det gode vejr mv., at udsætte lukning af vandet til søndag d.1. nov.'15 kl.10.00. Husk du skal selv lukke for din vandstander og sikre at dine rør er tømt for vand.


04.10.15:

Sidste Fælleshavedag: Der var en rigtig hyggelig stemning med solskin i dag, hvor mange medlemmer var mødt op til sidste fælleshavedag, med kaffe og kage i foreningshuset.


01.10.15:

Kanal Roskilde har fået stor ros for den sidste udsendelse fra Solvang, så nu har de været her igen og har besøgt have 104, 124, 93.


17.09.15:

Over Havelågen: Solvangs indlæg for oktober kan læses nu på hjemmesiden.


17.09.15:

Sidste Fællesarbejdsdag: Her indbydes til kaffe og kage i foreningshuset. Det er d. 4. okt kl. 11.30-13.00. Tilmelding er ikke nødvendig. Klik her og se link til indbydelsen nederst på siden under "Øvrige Aktiviteter".


17.09.15:

Efterårsmødet bliver i år meget spændende. HUSK tilmelding i foreningshusets postkasse inden 12. oktober! Ud over det velkendte med spisning af flæsk, kylling og persillesovs, så er der foredrag v. Byrådsmedlem Kaj V Hansen. Klik her og se link til indbydelsen for efterårsmødet under "Aktiviteter i Solvang"


08.09.15:

Nøgler fundet ved søen. 2 husnøgler og 1 cykelnøgle i en nøglering med muslinger. Henvendelse til formanden.


24.08.15:

Husk 3. havevandring d. 13. sept. Her kommer bestyrelsen rundt for sidste gang denne sæson, og ser til at vi holder haverne pæne.


09.08.15:

Billeder fra Loppemarked 2015: Så er kan der ses billeder fra gårsdagens fine arrangement. Se under Galleri. God fornøjelse!


06.08.15:

Film om Hf-Solvang i Roskilde er nu klar til at blive set på YouTube. Filmen varer 30 min, og Klik her for at komme direkte til filmen. Ole Borg fortæller historien helt tilbage fra Solvangs opståen, og tankerne bag det at have en kolonihave. Der er et par medlemmer der viser deres haver frem og fortæller hvad de interesserer sig for, ved et at have en have. God fornøjelse.


30.07.15

Husk loppemarked d. 8. august: Kom og deltag i et af årets store og meget hyggelige arrangementer i Solvang. Vi håber på godt vejr, og at der er mange medlemmer, der har lyst at tilmelde sig med deres boder. Se under "Aktiviteter i Solvang" for nærmere info og tilmelding. Husk tilmelding senest d. 5. august til Anne have 73 eller Lis have 36. Vel mødt!


22.07.15

Husk havevandringen d. 26. juli. Her kommer bestyrelsen rundt for 2. gang denne sæson. De benytter som de plejer, et skema til tjek af fx huller i vejene, om hæk og have holdes fri for ukrudt mv. Vær gerne hjemme i haven og hils på, så der skabes en god stemning og dialog omkring havevandringerne. Det er også nemmere at snakke om tingene med det samme, hvis noget skal afklares eller ordnes.


22.07.15

Solvang film: I går var der besøg i Solvang af Roskilde lokale TV station; Kanal Roskilde. De har optaget en film om Solvang, som kommer til at ligge på deres hjemmeside om et par uger. Hold øje med siden, hvis du vil se indslaget. Der sælges nogle DVD til efterårsmødet med udsendelsen. Klik her for at komme til kanalens hjemmeside. Der var flere af Solvangs medlemmer der fremviste deres haver. Tak for det og tak til udvalget "Visit Solvang".

Billeder fra dagen kan ses under Galleri.


14.07.15

Hjemmesiden: Hold godt øje med Hjemmesiden. Der ligger vigtig viden og information !

Der arbejdes løbende på den hen over sommeren. Vi håber at ændringerne skaber god mening for jer, og vi ønsker at siden skal være så enkel som muligt ifht at kunne finde den vigtige information. Hilsen Bente og Charlotte


12.09.15

Sommerfest: Dagen og festen var en stor succes, med mange rigtig glade deltagere. Klik her eller se under galleri, hvordan festen gik. En meget stor tak til festudvalget og de hjælpsomme hænder undervejs.


09.07.2015

Haveudtagning: Tillykke til have 79, 76 og 72 for præmie for særligt velholdt have ved året haveudtagning foretaget af Haveforeningen Granly søndag den 21. juni 2015. Diplom og præmie uddeles ved Efterårsmødet den 21. oktober


09.07.2015

Sommerfest: Husk sommerfesten på lørdag. Kom og vær med til at gøre klar, og er du ikke tilmeldt, er du alligevel MEGET VELKOMMEN til at besøge baren og få en svingom til GranlyBand


01.07.2015

Sommerferie hos bestyrelse og udvalg: Bestyrelse, vurderingsudvalg og byggeudvalg holder sommerferie i juli måned. Kontoret er åbent for henvendelse igen onsdag den 5. august 2015 kl. 19-21, og fremover vil der være kontortid på onsdage i lige uger i sæsonen.

God sommer!


01.07.2015

Bestyrelsesændringer: Næstformanden er trådt ud af bestyrelsen 21. juni 2015, og førstesuppleanten er trådt ud af bestyrelsen 26. juni 2015, begge pga. tidsnød. Bestyrelsen har derfor 29. juni 2015 konstitueret sig således, at Jørgen Hermansen 032 er næstformand og Susan Rosenkvist 090 er bestyrelsesmedlem. Vi har herefter ingen suppleanter i bestyrelsen, men mener, vi kan klare os igennem indtil generalforsamlingen i februar 2016 med den bestyrelse vi har på nuværende tidspunkt. Der vil derfor ikke blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i 2015.


22.06.15:

Giftfri Have: Et initiativ og samarbejde ml. Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk Økologi, vil motivere til at man holder sin have fri for gift. Læs mere under "andre websites", for at se hvordan du kan tilmelde din have.


22.06.15:

Loppemarked: Så er der planlagt Loppemarked lørdag d. 8. august. Et af årets store og meget hyggelige arrangementer. Vi håber på godt vejr, og at der er mange medlemmer der har lyst at tilmelde sig med deres boder. Se under "kommende arrangementer" for nærmere info og tilmelding. Husk senest tilmelding d. 5. august. Vel mødt !


02.06.15:

Visit Solvang: Udvalget havde et herligt 2 timers arrangement fredag d. 22. maj, med et lille foredrag om Solvang, efterfulgt af en meget vellykket rundvisning i vores haveforening. Der var 28 glade og tilfredse kvinder på besøg fra Stenstrup, og Ole (have 19) og Bente (have 26) stod for arrangementet. Se billederne: Klik her


20.05.15:

Sprøjtemidler: Det er ikke længere tilladt at bruge sprøjtemidler i kolonihaverne eller på de lejede arealer. Bestemmelsen er vedtaget pr. 1. april. 2015. Se Lejekontakt under "Love og regler".


20.05.15:

Havevandring: Der blev gået havevandring d. 10.maj.


30.04.2015

Hjemmesiden: Der arbejdes igen på hjemmesiden på tirsdag d. 5. maj. Her fokuserer vi lidt mere på indhold og oprydning på siderne.


27.04.2015

Hjemmesiden: I dag er strukturen på hjemmesiden blevet redigeret. Vi har flyttet rundt på siderne, så det forhåbentlig giver mere mening at finde ting, samt inddelt siderne i nye emner. Vi har oprettet et arkiv til gamle referater mv. Vi håber I tager godt imod siden, og at I vil bruge lidt tid på at klikke rundt for at se jer omkring. Der er stadig en del arbejde ifht indhold og finpudsning af tekster og dokumenter, men skriv gerne kommentarer hvis der er noget I undrer jer over eller savner: Charlotte@solvang-hf.dk


24.04.2015

Solvang adresser: De nye adresser er Hf. Solvang Nord 1-46 og 61-115og Hf. Solvang Syd 52-60 og 112-142. Adressen er ikke en folkeregisteradresse. Husk, havenummeret skal være synligt fra vejen.


24.04.2015

Haveudtagning: Hf. Granly udtager haver til Kolonihaveforbundets præmiering søndag den 21. juni 2015 fra kl. 10.00. Meddelelse om evt. fritagelse til formanden.


24.04.2015

Havevandring: Bestyrelsen går havevandring i Solvang søndag den 10. maj 2015, så frem med hakkejernet og husk at jævne vejen!


08.04.2015

Grubning af vejene: Planlagt til 11. april 2015 er desværre aflyst, da traktoren er gået i stykker og Charlie ikke har mulighed for at leje en anden. Vi indkøber grus, så alle kan udjævne vejene.


26.03.2015

Åbning af vandet: Selvom vejret driller, åbner vi for vandet palmesøndag 29. marts og inviterer til standerhejsning kl. 13.00.


26.03.2015

Over Havelågen: Læs Solvangs indlæg i Over Havelågen april 2015 under Værd at vide


03.03.15

Solvangs aktiviteter: Se hvad der sker i Solvang under aktiviteter for året løb - Årshjul 2015:Klik her


15.02.15

Love og ordensregler: De er nu opdateret, jvf. ændringerne der blev vedtaget i §16b på generalforsamlingen 2015. Klik her


15.02.2015

Byggeri: Så er der lagt nye dokumenter vedr. byggeri, regler, ansøgning, beskrivelse og tegning lagt på hjemmesiden.

Så det nyeste er nu klar til at du kan ansøge bestyrelsen og byggeudvalget, om dit byggeprojekt. Se under fanen: "Værd at vide".


11.02.2015

Generalforsamling: Tak for en god generalforsamling, og tak til Sune 054, vores nye kasserer!


20.01.2015

Generalforsamling: Solvang afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 i Æblehavens Beboerhus. Indkaldelsen er på vej med posten til alle medlemmer.
20.01.2015

Solvang afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 i Æblehavens Beboerhus. Indkaldelsen er på vej med posten til alle medlemmer.


16.01.2015

Den nye fælles forsikring træder i kraft fra 1. marts 2015, og de 70 tilmeldte kan derfor opsige deres nuværende kolonihavehusforsikring pr. 1. marts 2015. Der er d.d. afsendt brev til de tilmeldte medlemmer.


09.01.2015

Solvang har nu tilmeldt 70 haver den fælles forsikring gennem Kolonihaveforbundet Vi afventer stadig endelig bekræftelse på tilmeldingen, hvorefter alle tilmeldte medlemmer modtager brev med posten med information om opsigelse af nuværende forsikring, betaling af den nye og kundenummer ved skadesanmeldelse.


08.01.2015

Nu kan du læse Over Havelågen fra januar 2015 på hjemmesiden. Du finder det ved at klikke på fanen "Værd at vide" og klikke nederst.

God læsning og godt nytår til alle!


23.11.14.

Der er med lidt forsinkelse lagt billeder under Galleri, fra efterårsmødet 2014. Tryk ude i siden til venstre for at se dem. God fornøjelse !


13.11.2014

Tilbud om fælles forsikring (brand, bygningskasko og indbo) kr. 975,-

er d.d. sendt ud til alle medlemmer. Se brevet her. Husk der skal svares ved at skrive under og afleveres i foreningens postkasse eller hos formanden. Adresser ses nederst i brevet.


29.10.2014

Roskilde Haveselskabs medlemsblad Over Havelågen udkommer 1 november 2014 og sendes ud til alle Solvangs medlemmer pr. e-mail eller B-post. det kan også læses her på siden under Værd at vide.


24.10.2014

Tak for et godt Efterårsmøde med 70 deltagere til stegt flæsk, lotteri og debat om frivillighed, giftfi haver, vejbump og parkering på havelodden.

Vi ses til generalforsamlingen i februar. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 10. januar 2015.


08.10.2014

Vi lukker for vandet søndag den 26. oktober 2014 kl. 10.00.

Husk at lukke for din jordstophane, lufte ud i rørerne, inden det bliver frostvejr, og lad alle haner stå åbne i vinterhalvåret. Hav en god vinter.


24.09.2014

Kontoret er åbent sidste gang i år onsdag den 1. oktober 2014 kl. 19-21


08.09.2014

Invitation til Efterårsmøde 22. oktober 2014 er sendt ud pr. e-mail og B-post19.08.2014

Der er oprettet et Galleri med billeder fra Solvangs fester og begivenheder. Du finder det ude til venstre på hjemmesiden.

God fornøjelse !


13.08.2014

Vejrudsigten er lovende for årets SOMMERFEST på lørdag!


09.08.2014

Vi ønsker alle I Solvang et godt loppemarked og sender en tak til udvalget for at have arrangeret det!

Klik her og se hvordan det gik samt billede fra dagen.


08.08.2014

Bestyrelsen holder møde mandag den 18. august. Forslag til dagsorden modtages senest mandag den 11. august.


03.08.2014

Hjemmesiden er blevet opdateret i dag. De overskrifter du tidligere fandt ude i siden til venstre, ligger nu som faner vandret. Når musen rammer en fane viser der sig "underfaner" som du kan klikke på for at åbne siden. Vi håber det er nemmere at overskue siden og emnerne.


31.07.2014

Over Havelågen august 2014 er udkommet og udsendt pr. e-mail og post til at alle medlemmer. Udskriv evt. i Booklet for at spare papir, eller udskriv kun Solvangs indlæg. Over Havelågen


27.07.2014

SOMMERFESTEN nærmer sig. 92 mennesker har tilmeldt sig og betalt.

Kig forbi til en svingom og en forfriskning til rimelige priser, selvom du ikke har billet! Festen er kun for Solvangs medlemmer og gæster.


13.07.2014

Se opslag om årets loppemarked lørdag den 9. august 2014

Loppemarked 2014


28.06.2014

Vi ønsker have 15, 46 og 103 tillykke med havepræmien og uddeler diplom på efterårsmødet 22. oktober!