Tegneark

Herunder kan du se billed-eksempler på udfyldelse af de dokumenter, der skal bruges når du ansøger om byggeprojekter, eller når du skal have vurderet før salg, etablere P-plads, samletank eller skal flytte indgangen (havelågen). 

Nederst på siden finder du tegneark til download og udskrivning. Udfyld i hånden.

Her ses to eksempler på målsat tegning af grundplan

Her ses 2 eksempler på målsat tegning af snit (tværsnit)

Tegneark til download, udskrivning og udfyldelse i hånden:

Snittegning.pdf
*Tegneark.pdf
Beskrivelse af eksisterende og nyt byggeri