Om Hf Solvang

*Godt at vide 2021
Solvangs informationssystem

Haveforeningen Solvang i Roskilde blev stiftet 7. oktober 1948 og er en af Roskildes ældste kolonihaveforeninger. Ved den stiftende generalforsamling blev havelodderne fordelt ved lodtrækning, og en bestyrelse blev valgt til administration af foreningen. Bestyrelsen og en række udvalg varetager den daglige drift. Solvang er medlem af Midtsjællands Kreds under Kolonihaveforbundet for Danmark sammen med de 7 andre haveforeninger i Roskilde.

Kolonien består af 134 havelodder og strækker sig fra Holbækvej i nord til Hyrdehøjsskoven i syd. Oprindelig lå der en stor gård mod øst, der hvor transformatorstationen og Rønnebærparken ligger nu. Vores jord var altså opdyrket landbrugsareal, før den blev udlagt til kolonihaver. Ude mod vest, hvor Roskilde Katedralskole, Tjørnegårdsskolen og Kvickly ligger nu, lå der i 1960'erne en bane til svæveflyvning. 

Se 2½ minut med soldater på manøvre og svævefly i Hyrdehøj 53 minutter inde i Sparekassens film "Roskilde fra vår til høst" fra starten af 1950'erne.