Generalforsamling 2017

*Påtegnet referat af ordinær generalforsamling 2017
**§ 16b i Vedtægter for Hf. Solvang 2017
*Formandens beretning 2017
*Kassererens beretning for året 2016
*Dagsorden til ordinær generalforsamling 2017
*Påtegnet årsregnskab for Hf. Solvang 2016
*Indkomne forslag til GF17 - bestyrelsens forslag
-Klipning af hække - vedtægtsændring 2016.pdf
*Forslag til GF17 om dyrehold
*Budget 2017
Regnskab og budget - diagrammer
-P-pladser - vedtægtsændringsforslag 2016-1.pdf
-P-pladser - vedtægtsændringsforslag 2016-2.pdf
-Forslag til vejforbedring. 12.02.17 GF Solvang.docx