Generalforsamling 2019

*Godkendt referat Generalforsamling 2019
*Dagsorden til ordinær generalforsamling 2019
*Bestyrelsens beregning 2019
*Bilag 1 - Bestyrelsens forslag pgf. 16B
*Bilag 2 - Renovering af vej og p-plads
*Bilag 3 - Vedligeholdelse af vej
*Bilag 4 - Udvalg vedr. trailerparkering