Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen. Det er her, de væsentlige beslutninger træffes for året og for budgettet. Det er årets vigtigste begivenhed. Ved at møde op og bruge din stemmeret får du som medlem indflydelse på, hvordan foreningen skal drives.


Generalforsamlingen afholdes i februar.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar.


Indkaldelse til generalforsamling sendes med posten til medlemmernes hjemadresse senest 14 dage før.


Ekstraordinær generalforsamling - kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 1/5 af koloniens medlemmer fremsætter skriftligt krav derom med motivering og forslag til dagsorden.


Her findes materialet for generalforsamlingerne i Solvang