Havevandring

I løbet af sæsonen går bestyrelsen havevandring i kolonien. Ansvaret for koloniens vedligeholdelse er et fælles anliggende overfor Roskilde Kommune, og er der fejl og mangler i haverne, sender vi en påmindelse eller en advarsel til medlemmet, hvor vi gør opmærksom på de love, vi alle skal følge. Er der stadig efter gentagne advarsler tale om misligholdelse, indkalder vi til et havemøde, hvor vi gennemgår haven sammen med medlemmet, som indgår en skriftlig bindende aftale.

2021 Havevandring - Havebrev 23-05-2021
Opslag om havevandringer 2021