Medlemsoplysninger

Husk at meddele formanden ændringer i navn, adresse, telefonnummer eller e-mail!

Bestyrelsen kan kontaktes på mail bestyrelsen@solvang-hf.dk eller ved personlig fremmøde i kontortiden.