Generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling 11. februar 2015 kl. 18.30 i Æblehavens Beboerhus er sendt ud med post.

Klik herunder på dokumenterne for at se indholdet af indkaldelsen.

Vel mødt!

*Dagsorden til ordinær generalforsamling 2015
*Indkomne forslag til ordinær generalforsamling 2015
*Udgifter i % 2014
*Udgifter i % budget 2015
*Formandens beretning til ordinær generalforsamling 2015
*Påtegnet årsregnskab og balance for 2014
*Påtegnet referat af odinær generalforsamling 2015
-Balance pr. 31. december.pdf
-Bestyrelsespåtegning.pdf
*Budget 2015.pdf
*Regnskab 2014.pdf