2016-2017 Nyhedsarkiv

07.12.2017

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.

Vi ses til generalforsamling søndag den 4. februar 2018.


30.10.2017

Så er der lukket for vandet for i år. Se her, hvordan du sikrer dig mod frostsprængninger

Vandforbruget har stabiliseret sig. Se vandforbruget for oktober 2017 og 2009-2017


27.10.2017

Opkrævning af VVS reparationer udsendes til alle.

Beløbet opkræves af foreningen, der har lagt ud.

Der kan ansøges om henstand jf. § 5.2


09.10.2017

Se billeder fra den sidste fælles arbejdsdag 2017


05.10.2017

Se billeder fra Efterårsmødet 2017


04.10.2017

Læs Over Havelågen oktober 2017


02.10.2017

Vi lukker for vandet 29. oktober


27.09.2017

Invitation til sidste fælles arbejdsdag 2017

Kom til kaffe og kage 8. oktober kl. 11:30-13:00


27.09.2017

Læs Solvangs indlæg til Over Havelågen oktober 2017


13.09.2017

Oplæg om vandtjek 2017

Præsenteres på Efterårsmødet 4. oktober 2017


31.08.2017

Invitation til Efterårsmødet 2017

4. oktober 2017 kl. 17:30 til ca. 21:30 i Æblehavens Beboerhus.

Tilmelding inden 24. september


28.08.2017

Se billeder fra Solvangs sensommerudflugt for de frivillige lørdag 26. august der dette år gik til Birkegårdens Haver


12.08.2017

Selvom vejret var lidt gråt, var Solvangs loppemarked også i år Roskildes måske hyggeligste med alt fra hjemmestrikkede sokker til fuglebure


31.07.2017

VVS Rapporten er kommet og alle medlemmer har fået besked

pr. e-mail eller brev. I 33 haver var der ingen fejl, men der var fejl på vandsystemet i 101 haver. Det er 75 %, så eftersynet faldt på et tørt sted. I 16 haver er der så graverende fejl med voldsomt vandspild til følge, at de bliver repareret først. I 7 af disse haver er det nødvendigt at grave stophane og/eller vandstander fri. I 21 haver haster det mindre, og de vil blive repareret i løbet af sommeren. Heldigvis kan man i 64 haver selv stramme topspindel på haner og/eller udskifte luftventil (cykelventil) og dermedslippe for en regning. Dette skal være gjort inden 14. august 2017, når tjekket begynder. Det er naturligvis muligt at søge bestyrelsen om henstand, hvis man ikke kan betale regningen for reparationen på èn gang. HUSK AT HOLDE FRI ADGANG TIL HAVEN, indtil reparations/tjek-runden er overstået.


10.07.2017

Solvang ønsker have 24, 13 og 20 tillykke med præmien for særligt veldyrket have

Diplom og præmie uddeles på Efterårsmødet den 4. oktober


06.07.2017

Loppemarked i Solvang 12. august 2017 kl. 10-15

Prisen for at have en bod er 50,- (børneboder er gratis)


06.07.2017

Vandforbrug juni 2017


03.07.2017

Læs Over Havelågen juli 2017


25.06.2017

Ledige pladser!

"Morgenfruerne" i Hf. Vestervang har arrangeret en bustur til

Haveforeningen Citadellet i Landskrona lørdag den 5. august.

Afgang fra Hf. Vestervang 08.00 og forventet hjemkomst 17.00.

Pris: kr. 300,- for bustransport og frokost.

Vil du med? Skriv til Anne på 2xa@get2net.dk


19.06.2017

Tilbud fra Næralarm

Kolonihaveforbundet har indgået aftale med Næralarm om muligheden for at opsætte alarmsystemer i kolonihaverne, der ved hjælp af gensidig nabohjælp skal mindske responstiden ved indbrud. Det vil koste 2.895,- for opsætning og 69,- pr. md. Henvend dig til bestyrelsen, hvis du er interesseret


17.06.2017

Vandtjek

Haven og stophanen skal være frit tilgængelig i uge 26


12.06.2017

70 års jubilæum 6. oktober 2018

Invitation følger


16.05.2017

Læs bestyrelsens tanker fra havevandringen 13. maj 2017


03.05.2017

OBS! Nye datoer for havevandring: 13. maj og 6. august


02.05.2017

Solvangs vandforbrug marts og april 2017

Sidste år på samme tid var vandforbruget 36 liter pr have pr dag.

I år er det oppe på 79 liter


05.04.2017

Hastighedsbegrænsningen i Solvang er sat ned til 15 km/t


05.04.2017

Læs Over Havelågen april 2017


29.03.2017

Solvang har indført ventelister for køb af haver


16.03.2017

Husk åbning for vandet, standerhejsning og frøbytte 26. marts kl. 12


16.03.2017

Læs Solvangs nyhedsbrev marts 2017


09.03.2017

Tænker du på at anskaffe samletank, så se lige her, hvad Roskilde Haveselskab har besluttet, og hvad du bør spørge din kloakmester om

Vejledning om samletank


22.02.2017

Læs referat og beretninger fra generalforsamlingen 12. februar 2017


15.01.2017

Indkaldelse og bilag til den ordinære generalforsamling 2017

Stor kuvert er på vej til alle. Vi ses søndag den 12. februar kl. 14.00

i Æblehavens beboerhus til kaffe og kringle.


05.01.2017

Læs Over Havelågen januar 2017


01.01.2017

Rigtig godt nytår til alle! Vi ses til generalforsamlingen søndag, den 12. februar.04.12.2016

Læs vejledningerne til etablering af P-plads, samletank og skorsten og brændeovn


14.11.2016

Indbrudsforsøg i Hf. Solvang Syd

Et par store drenge blev taget på fersk gerning, fordi en lejer med adresse

i Æblehaven opdagede ubudne gæster og straks ringede til havelejeren.


11.11.2016

Kollektiv medlemsforsikring stiger med kr. 15,- i 2017 til kr. 1.050,- .

Forsikringen opkræves sammen med havelejen i starten af april 2017.


Nyt fra Kolonihaveforbundet om kollektiv medlemsforsikring:

Ny klausul i kollektiv forsikringspolice

Flere foreninger og kredse har været bekymrede for, at forsikringssummen i forbindelse med et nedbrændt hus, ville blive udbetalt direkte til husejeren uden om foreningen. En sådan direkte udbetaling medfører en risiko for, at husejeren efterlader brandtomten uden behørig oprydning, og foreningen ville være efterladt med regningen. Derfor har vi fået indføjet en klausul i samtlige policer om, at Kolonihaveforbundets forsikringsmægler til enhver tid skal involveres førend, at udbetaling kan ske. Derfor vil I som formænd fremadrettet kunne forvente at blive kontaktet i tilfælde af brand, så det er muligt at nå til enighed om, hvordan rydning skal foregå og hvornår skadesummen skal udbetales.


30.10.2016

Vi har lukket for vandet, og Solvangs bestyrelse ønsker alle en god vinter!

Se info om åbning og lukning for vandet


24.10.2016

Se fotos fra efterårsmødet 2016


09.10.2016

Læs om invasive arter og Kend dit ukrudt (kort version) og Kend dit ukrudt i detaljer


06.10.2016

Læs Over Havelågen oktober 2016


30.09.2016

Læs Solvangs indlæg i Over Havelågen oktober 2016

Læs også Oles indlæg om containervagt nederst på siden


29.09.2016

Info om lukning for vandet 2016


19.09.2016

Orientering om den nye affaldsordning


07.09.2016

Invitation til den sidste fælles arbejdsdag

2. oktober kl. 11:30 byder foreningen på kaffe og kage i foreningshuset


07.09.2016

Invitation til efterårsmøde 2016

12. oktober 2016 kl. 17:30 afholder Solvang efterårsmøde


01.09.2016

Billeder fra sommerudflugten 2016

Sommerudflugten for Solvangs frivillige gik i år til Camilla Plums Fuglebjerggård.


26.08.2016

Billeder fra loppemarkedet i Solvang 2016


04.08.2016

Billeder fra sommerfesten 2016

Tak for en hyggelig sommerfest.


18.07.2016

Udflugt for Solvangs frivillige til Fuglebjerggaard

Klik her for at se invitationen


05.07.2016

Solvang afholder loppemarked 13. august kl. 10-15

Klik her for at læse indbydelsen og info om, hvordan du kan have en loppebod


01.07.2016

Invitation til sommerfesten 30. juli er sendt ud til alle!

Klik her for ar se invitationen


29.06.2016

Solvangs indlæg i Over Havelågen er klar her på siden

Bladet er ude til alle i løbet af næste uge!

Klik her for at læse Solvangs indlæg i Over Havelågen juli 2016


25.06.2016

Have 6, 96 og 67 blev udtaget til Kolonihaveforbundets præmie.Tillykke!

Præmie og gavekort bliver uddelt på Efterårsmødet 22. oktober.

Klik her for at se opslaget med vinderne


07.06.2016

Vestervang udtager 3 haver i Solvang til præmiering

18. juni 2016.

Ønsker du ikke besøg i haven, skal det meddeles formanden inden 16. juni


03.06.2016

Bestyrelsen går havevandring 13. juni og 4. juli.

Klik her for at læse opslaget om årets havevandringer.

Husk at reparere huller i vejen.


27.05.2016

GRØNT TRÆF ER AFLYST!


19.05.2016

Nye bestyrelsesmedlemmer

Kasserer Sophie Zeeb 028, næstformand Charlotte Jensen 059,

Simon Schutzmann 021 og Ole Borg Hansen 019. Suppleant Birte Olsen 092.

Tillykke med valget!

Klik her for at læse referatet.


15.05.2016

Den økologiske have

Klik her for at læse pjecen, der er udarbejdet af to medlemmer fra Granly og

Vestervang i Roskilde


15.05.2016

Invitation til Grønt Træf 2016

Klik her for at se invitationen til Grønt Træf, der afholdes i samarbejde med

Roskilde Kommune i Hf. Solvang 25. juni kl. 10-14

Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op og aflever gerne dit farlige affald!


30.04.2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 18. maj

Klik her for at læse dagsorden og følgebrev. Husk tilmelding!


21.03.2016

Inkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 10. april

er sendt ud med B-brev til alle


21.03.2016

Opkrævning af haveleje og kollektiv medlemsforsikring

er sendt ud med B-brev til alle


20.03.2016

Kære medlemmer. Vi har åbnet for vandet. God påske!

Det er selvfølgelig på eget ansvar for frostskader, hvis man

åbner for vandet i haven. Det er ikke tilladt at overnatte i

haven før 1. april.


16.03.2016

Nye vedtægter samt lejevilkår findes under Love og regler/Vedtægter.


15.03.2016

Nyhedsbrev og info er sendt ud til alle som e-mail/B-brev


12.03.2016

Kassereren har meddelt sin fratræden pr. d.d. af personlige årsager.


21.02.2016 Referat af ordinær generalforsamling 14.02.2016

kan læses i udhængsskabet på foreningshuset og udsendes sammen

med Solvangs nyhedsbrev midt i marts. Klik her for at læse referat som

ligger på hjemmesiden under "aktiviteter" - "generalforsamling".


21.02.2016 Solvangs nyhedsbrev med info om sæsonen 2016

kommer midt i marts pr. e-mail/B-post til alle medlemmer.


21.02.2016 Det kribler i fingrene, og foråret er på vej. Tilmeld dig evt.

Nyhedsbrevet på Havenyt.dk, der udkommer en gang om ugen hele året.

26.01.2016 Generalforsamling 2016 søndag den 14. februar kl. 14.00 - indkaldelse findes under "Aktiviteter i Solvang" Klik her

07.01.2016 Over Havelågen januar 2016 er udkommet

06.01.2016 Vi ønsker godt nytår til alle!