Byggeregler

Beskrivelse af eksisterende og nyt byggeri

Hvis du skal igang med at bygge nyt eller bygge om i din kolonihave, er der særlige regler der SKAL følges.

Derudover SKAL bestyrelsen og byggeudvalg godkende dit projekt, inden du må gå igang.

Du skal lave en ansøgning, en tegning og en beskrivelse som afleveres til bestyrelsen og byggeudvalget.


Byggeansøgning og Beskrivelse af dit byggeri på haveloddet


Tegneark til dit byggeri, samletank, P-plads eller flytning af indgang


§15a Bebyggelse for kolonihaveområdet


Påtegning fra Tinglysningsretten ang tilladelse til at bygge 70 m2 på hver parcel


Beskrivelse af byggeri 2022

Beskrivelse af eksisterende og nyt byggeri
Byggeregler 2021 - § 15a og 15b fra vedtægter

Byggeregler 2021 - § 15a og 15b fra Hf Solvangs vedtægter