Byggeregler

Hvis du skal i gang med at bygge nyt, bygge til eller bygge om i din kolonihave, er der særlige regler der skal følges. 

Derudover skal bestyrelsen og byggeudvalg godkende dit projekt, inden du må gå i gang. 

Du skal lave en ansøgning, en tegning og en beskrivelse som afleveres til bestyrelsen og byggeudvalget. 


Byggeansøgning og Beskrivelse af dit byggeri på haveloddet 


Tegneark til dit byggeri, samletank, P-plads eller flytning af indgang


§15a Bebyggelse for kolonihaveområdet 


Påtegning fra Tinglysningsretten ang tilladelse til at bygge 70 m2 på hver parcel 


Beskrivelse af byggeri 2022

Beskrivelse af eksisterende og nyt byggeri
Byggeregler 2021 - § 15a og 15b fra vedtægter

Byggeregler 2021 - § 15a og 15b fra Hf Solvangs vedtægter