Kloakering i Solvang

Vi forventer kloakering i Solvang tidligst efter 2024 mod en klækkelig stigning af havelejen.

Der kan søges om etablering af samletank hos bestyrelse og Roskilde Kommune.

Fors' hjemmeside under spildevand kan du læse om for eksempel reglerne for samletank og gåde råd til kloak.