Kloakering i Solvang

Vi forventer ikke kloakering i Solvang foreløbig. Hvis foreningen ønsker det, vil Roskilde kommune behandle sagen og indstille til byrådets beslutning. Vi vil sandsynligvis kunne få kloak ind til matriklen, men skal selv bekoste ledning i vejen og ind til hvert havelod. Foreningen kan ikke bekoste et sådant anlæg, og kommunens låneramme giver ikke mulighed for et lån. Får vi kloakering ind til matriklen, vil vi forpligte os tilslutning for hvert enkelt havelod. Det blev i 2018 beregnet til godt og vel 50.000,- pr. havelod, men den pris holder ikke længere her i 2023.

Der kan søges om etablering af samletank hos bestyrelse og Roskilde Kommune. 

Fors' hjemmeside under spildevand kan du læse om for eksempel reglerne for samletank og gåde råd til kloak.