Kommunens sorteringsvejledning

Roskilde kommunes nye affaldsordning fra sæsonstart 2022

Læs om den nye ordning her Affald og genbrug - Roskilde kommune

Nedenunder ligger stadig den gamle ordning, som gælder indtil 1. maj 2022

Bor du i etagebolig eller kolinihave og har fælles affaldsløsning.pdf
Containerstørrelser.pdf
Sorteringsvejledning_nord_2korr.small_.pdf
Sorteringsvejledning.pdf