Kommunens sorteringsvejledning

Roskilde kommunes nye affaldsordning fra sæsonstart 2018

Bor du i etagebolig eller kolinihave og har fælles affaldsløsning.pdf
Containerstørrelser.pdf
Sorteringsvejledning_nord_2korr.small_.pdf
Sorteringsvejledning.pdf