Ny affaldsordning 2018


Affald er ressourcer


Derfor skal det sorteres til genanvendelse.


Solvang får ny affaldsordning fra sæsonens begyndelse 2018.


Det nye er, at bioaffald og metal skal sorteres fra, og det der før hed dagrenovation nu hedder restaffald.


Kommunen har i øjeblikket et forsøg kørende, der skal afdække de praktiske detaljer.


Vi får små rullecontainere i stedet for den store grønne til dagrenovation.

Containerne tømmes af små biler.


De store containere til haveaffald og storskrald bevares.


Det bliver små biler, der tømmer;)


Nøglerne til cotainergården

Der er mulighed for at få én nøgle pr. have. Nøglerne koster 150,- og kan hentes i foreningshusets åbningstid onsdage 19:00-21:00 og ekstraordinært søndag 17. juni mellem 9:30 og 12:00.

I 2017 stiller bestyrelsen forslag om etablering af indhegnet miljøgård ved Skolestien til alle containere
BIOAFFALDSpand og poser udleveres af kommunen.

Du slår knude på posen og afleverer dit bioaffald. Posen er lavet af majsstivelse og komposteres med.


Biocontaineren tømmes hver uge

HVAD ER DET?


JA TAK

 • Al tilberedt mad

 • Kød, knogler og ben - også fra fjerkræ og fisk

 • Kaffegrums, kaffefiltre, teposer og teblade

 • Kattegrus, kaninstrøelse og brugt køkkenrulle

NEJ TAK

 • Bleer, vatpinde og engangsklude

 • Emballage af glas, metal og plast

HVAD KAN DET BLIVE?

Bioaffaldet bliver omdannet til biogas og kompost. Biogassen bliver til el og varme, komposten forbedrer landbrugsjorden.


HJEMMEKOMPOSTERING


HVAD ER DET?

 • Affald fra grøntsager og frugt

 • Blomsterafklip

 • Kartoffelskæller og andre skræller

HVAD KAN DET BLIVE?

Forbedring af din egen havejord.


METAL

Skylles i koldt vand inden afleveri

ng.Bruger du pose, skal den ikke smides i

metal


HVAD ER DET?


JA TAK

 • Konservesdåser uden madrester

 • Øl og sodavandsdåser uden pant

 • Alubakker, stanniol og låg

 • Køkkengrej som fx. gryder, pander og bestik

NEJ TAK

 • Elektronik og apparater med batterier

 • Spraydåser - de skal til farligt affald

HVAD KAN DET BLIVE?


Metal omsmeltes og genanvendes afhængig af metallets

artRESTAFFALD

Alt hvad der ikke kan genanvendes bliver kørt på forbrændin

gen.
Restaffald er dagrenovation uden bioaffald og metal.

HVAD ER DET?


JA TAK

 • Bleer og hygiejneprodukter

 • Pizzabakker

 • Mælke- og juicekartoner

 • Snavset eller vådt pap og papir

 • Plastikemballage

NEJ TAK

 • Genanvendelige materialer som papir, glas, metal og bioaffald

 • Farligt affald

HVAD KAN DET BLIVE?

Forbrændes og omdannes til varme o

g strøm


PAP

HVAD ER DET?


JA TAK

 • Rent, tørt pap - der må gerne sidde tape på

 • Papkasser, bølgepap, paprør

NEJ TAK

 • Karton

 • Æggebakker

HVAD KAN DET BLIVE?

Pappet laves til nyt pap. Det opløses i vand og laves til genbrugspap, som bruges til fx. køkkenrullerør og æggeb

akker.


PAPIR & KARTON


Næsten alt papir g småt og rent karton kan genanve

ndes.


HVAD ER DET?


JA TAK

 • Aviser, ugeblade, reklamer, breve og kuverter (vær forsigtig med personlige oplysninger)

 • Bøger (paperbacks), kataloger og foldere

 • Æsker fra fx. tandpasta og morgenmadsprodukter

 • Tomme ruller fra toiletpapir og køkkenrulle

NEJ TAK

 • Pizzabakker og papkasser

 • Mælke- og juicekartoner

HVAD KAN DET BLIVE?


Papiret laves til nyt genbrugspapir som for eksempel aviser og toile

tpapirGLAS

Glassene skal skylles i koldt vand


Lad skruelåget sidde, så du undgår skår i glasset, når det smid

es ud.

HVAD ER DET?


JA TAK

 • Konservesglas - syltetøjsglas

 • Vin- og spiritusflasker

 • Drikkeglas og glaskander

 • Øl- og sodavandsflasker uden pant

NEJ TAK

 • Krystalglas, porcelæn, keramik og stentøj

 • Spejle og møbler af glas

 • Sparepærer - de skal til farligt affald

HVAD KAN DET BLIVE?

Hele glas og flasker skylles og genanvendes til nye glas og flasker. Beskadigede glas omsmeltes til genbrugsglas til fx. ølflasker og sild

eglas.


BATTERIER

Batterier er farligt affald og afleveres i separat beh

older.

HVAD ER DET?


JA TAK

 • Batterier

 • Småt elskrot uden emballage - fx. mobiltelefoner, el-tandbørster, barbermaskiner, opladere, kabler, cykellygter og mp3-afspillere.

Det store el-skrot skal afleveres på genbru

gsstation.

HVAD KAN DET BLIVE?

Nogle batterier kan genbruges. De andre bliver sendt til anlæg, der uskadeliggør de giftige væsker i ba

tterierne.HAVEAFFALD

Første søndag i hver måned i sæsonen kl. 09

:00 - 11:30

HVAD ER DET?


JA TAK

 • Rent komposterbart haveaffald

 • Grene

 • Frøbærende ukrudt

NEJ TAK

 • Trykimprægneret træ

 • Jord, sten og store stød

 • Plast og snore

HVAD KA

N DET BLIVE?På KARA kan du hvert år hente grat

is kompost.
STORSKRALD

SMÅT OG STORT BRÆNDBART

Først

e søndag i maj

HVAD ER DET?


JA TAK

 • Alt hvad der kan brændes og ikke skal afleveres i de andre containere

NEJ TAK

 • Metal

 • Farligt affald

 • Hårde hvidevarer

HVAD KAN DET BLIVE?

Affaldet forbrændes og bliver ti

l fjernvarme.FARLIGT AFFALD

Farligt affald er rester af varer i emballage mærket med faresymboler.


Undgå at blande forskelligt farligt affald og aflever det i original emballage eller skriv på emballagen,

hvad der er i.

HVAD ER DET?


JA TAK

 • Maling, lak og olie

 • Rengøringsmidler

 • Sprøjtegifte

 • Medicin, kanyler

 • El-sparepærer og batteri

 • er

 • Spraydåser

HVAD KAN DET BLIVE?

Det farlige affald forbrændes og laves til energi.


Andet udsættes for kemis

k behandling.


KARA

Her kan du komme af med alt det andet, undtagen døde dyr og mennesker :)

http://karanoveren.dk/


Affaldshåndbogen