Åbning og lukning for vandet

Ved sæsonstart åbnes for vandet, og ved sæsonslut er det vigtigt at du selv lukker for din jordstophane.

Klik her for at se instruktion i hvordan du gør.

Husk at lufte dine rør igennem, inden det bliver frostvejr, og lad alle haner stå åbne for vinterhalvåret!

*Åbning for vandet og standerhejsning 2022