Salg af kolonihave - Vurdering før salg

Hvis du skal sælge din have, skal du i første omgang henvende dig til formanden eller møde op i kontortiden i Foreningshuset. 

I 'Brev før vurdering' kan du læse, hvordan du skal gøre. 

Tegneark, beskrivelse af byggeriet, løsøreliste og ejererklæringen (til enten digital udfyldelse eller udfyldelse i hånden) er vedlagt nederst på siden til udfyldelse i hånden 

Kolonihaveforbundets vejledning til køber og sælger om vurdering og salg er vedlagt nederst på siden 

Roskilde Haveselskab har i 2020 vedtaget, at haveforeningerne i Roskilde opkræver gebyr på kr. 1.000,- for udfærdigelse af dokumenter i forbindelse med salg og overdragelse af kolonihave. Gebyret fratrækkes sælgers proveneu.

*Før vurdering
*Beskrivelse af byggeri til vurdering
*Tegneark.pdf

Tegneark

Ejererklæring 5.1 2023.pdf
Løsøreliste.pdf
Vejledning til køber og sælger om vurdering 2023.pdf
Vurderingsregler 2023.pdf
Vejledning om køb og salg af kolonihavehuse 2023.pdf
Indhentning-af-Tingbogsattest-2023- (2).pdf