Salg af kolonihave - Vurdering før salg

Hvis du skal sælge din have, skal du i første omgang henvende dig til formanden eller møde op i kontortiden i Foreningshuset.

I 'Brev før vurdering' kan du læse, hvordan du skal gøre.

Tegneark, beskrivelse af byggeriet, løsøreliste og ejererklæringen (til enten digital udfyldelse eller udfyldelse i hånden) er vedlagt nederst på siden til udfyldelse i hånden

Kolonihaveforbundets vejledning til køber og sælger om vurdering og salg er vedlagt nederst på siden

Roskilde Haveselskab har i 2020 vedtaget, at haveforeningerne i Roskilde opkræver gebyr på kr. 1.000,- for udfærdigelse af dokumenter i forbindelse med salg og overdragelse af kolonihave. Gebyret fratrækkes sælgers proveneu.

*Før vurdering
*Beskrivelse af byggeri til vurdering 2021.pdf

Beskrivelse af byggeri

*Tegneark.pdf

Tegneark

Ejererklæring 2021 - udfyldelse i hånden.pdf

Ejererklæring til udfyldelse i hånden

Ejererklæring 2021 - digital udfyldelse.docx

Ejererklæring til digital udfyldelse

*Løsøreliste 2021.pdf

Løsøreliste

Vurderingsregler pr. 1. januar 2021.pdf

Vurderingsregler pr. 1. januar 2021

Vejledning om køb og salg af kolonihavehuse 2021.pdf

Vejledning om køb og salg af kolonihavehuse 2021

Vejledning til køber og sælger om vurdering 2021.pdf

Vejledning til køber og sælger om vurdering 2021