Sæsonforlængelse

Love og ordensregler for Haveforeningen Solvang § 3 stk. 2 om medlemsskab:

Ingen må være fastboende i kolonien i perioden 1. oktober – 31. marts. Undtaget herfra er dog skolernes efterårsferie i oktober, dagene 23. december til 2. januar og påskedage, der falder i marts måned. Herudover kan bestyrelsen efter skriftlig ansøgning give tilladelse til overnatning i kortere perioder på sammenlagt max. 1 måned, herfra dog undtaget foreninger der er underlagt en lokalplan.


§ 16b stk. 18:

Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning give tilladelse til overnatning i oktober måned. Jf. § 3 stk. 2.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 12.02.2017


Skriftlig ansøgning om tilladelse til at blive boende i haven indtil slutningen af oktober, hvor vi lukker for vandet, afleveres til formanden inden 1. oktober