Venteliste

Folketinget har besluttet at indføre ventelister i haveforeningerne senest ved kontraktfornyelse. Roskilde Haveselskab har dog i 2014 besluttet at oprette ventelister i Roskildes haveforeninger, der har 5 haver eller derunder til salg. I begyndelsen af 2017 havde Solvang ingen haver til salg, og derfor er ventelisten oprettet den 29. marts.2017.


Det betyder:

 • at sælger ikke selv skal finde en køber

 • at sælger i udgangspunktet er sikker på at opnå vurderingsprisen

 • at sælger ikke skal foretage sig andet, end at fremvise hus og have til interesserede fra ventelisten i en periode på 14 dage


Proceduren:

 1. Når haven er vurderet, sætter foreningen den til salg for alle på ventelisten vedlagt vurderingsrapport samt løsøreliste og sælgers kontaktoplysninger.

 2. Alle på ventelisten har nu 14 dage til at henvende sig til sælger for en fremvisning, herunder evt. byggesagkyndig gennemgang på eget initiativ.

 3. Sælger har ikke lov til at indgå andre aftaler med interesserede købere, end aftaler om evt. køb af hele eller dele af løsøret. Køber er ikke forpligtet til at købe løsøre og kan forlange bebyggelsen tømt inden overtagelsen.

 4. Når interesserede købere på ventelisten har besluttet sig for at købe til vurderingsprisen (med eller uden hele eller dele af løsøret), giver de foreningen skriftligt tilsagn.

 5. Foreningen indgår herefter aftale om handlen, herunder evt. køb af løsøre og evt. medejer/-lejer med den af de interesserede købere, der står øverst på ventelisten.

 6. Køber modtager al specifik samt øvrig information i god tid inden handlen med Cc til sælger, så begge parter er informeret om processen.

 7. Køber modtager faktura og indbetaler købesummen (vurderingspris + evt. prissat løsøre) til foreningen inden overdragelsen. Foreningen deponerer købesummen, indtil fortrydelsesfristen på 1 uge efter overdragelsen er udløbet, eller evt. andre forhold er bragt i orden. Herefter straksoverfører foreningen købesummen til sælgers bankkonto.

 8. Overdragelsen, hvor købsaftale og lejekontrakt underskrives, finder sted på foreningens kontor torsdage fra kl. 18.00. Datoen fastsættes af foreningen.

Hvis ingen på ventelisten har givet foreningen tilsagn om at købe til vurderingsprisen, inden svarfristen på 14 dage er udløbet, meddeler foreningen sælger dette, hvorefter sælger kan vælge enten at vente, til der kommer nye på ventelisten, som bliver tilbudt haven, eller meddele nedslag i prisen til foreningen, der herefter udbyder haven på ny til alle på ventelisten.


Det forudsættes, at køber inden handlen har orienteret sig på Køber af kolonihave eller har kontaktet foreningen med evt spørgsmål


*Venteliste