Kolonihaver til salg

Ønsker du at købe en kolonihave:

Vil du købe en kolonihave i Hf. Solvang, skal du henvende dig til formanden på formand@solvang-hf.dk eller tlf. 60523108, for at blive skrevet op på ventelisten. Det koster kr. 100,- om året, og du skal selv sørge for genopskrivning hvert år.

Alle på ventelisten får direkte tilbud om de haver, der sættes til salg.

Sælger sørger for fremvisning.

Vi opfordrer til at få kolonihavehuset med tilhørende installationer undersøgt af egen byggesagkyndig rådgiver inden handlens indgåelse, idet foreningens vurdering ikke kan sidestilles med en tilstandsrapport.

Vær opmærksom på, at det kun er huset, du køber. Haven er jord, der udlejes til foreningen af Roskilde Kommune.

Se køber af kolonihave for relevant information, hvis du vil købe en kolonihave.

Der er bopælspligt i Roskilde Kommune.

Ved overdragelsen betaler du kr. 500,- for medlemsskab og modtager information om foreningen.