2. Ekstraordinære generalforsamling 2016

*Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling nr. 2 2016
*Følgebrev til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling nr. 2